• RESMİ KURUMLAR
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı,Bağkur,SSK)
  • TBMM Çalışan Personeli (SGK, Devlet Memuru)
  • TC Merkez Bankası Çalışanları

  • RATELVAK
  • Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı (ABAYS)