Resmi Kurumlar

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK)
 • Anayasa Mahkemesi
 • Çankaya Belediyesi Sağlık Kart
 • Danıştay Başkanlığı
 • PTT
 • TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
 • TC Ticaret Bakanlığı
 • TC Ekonomi Bakanlığı
 • TC Gümrük Bakanlığı
 • Türk Telekom
 • Yargıtay

Birlikler/Dernekler/Vakıflar/Odalar

 • ABAYS (Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı)
 • Ankara Yeminli Mali Müşavirler OdasıATO
 • Bilkent Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi ve Mezunlar Derneği
 • Botaş Vakfı
 • Milli Eğitim Sağlık Vakfı
 • MTA Vakfı
 • Mülkiyeliler Birliği
 • TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
 • Türk Amerikan Derneği
 • Türkiye Barolar Birliği

Özel Sigortalar

 • Acıbadem Sigorta A.Ş.
 • Acıbadem Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
 • Allianz Sigorta A.Ş.
 • Anadolu Sigorta A.Ş.
 • Axa Sigorta A.Ş.
 • Axa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası A.Ş.
 • CompuGrup
 • Demir Hayat Sigorta A.Ş.
 • Ergo Sigorta
 • Ergo Tamamlayıcı Sigorta
 • Genel Yaşam
 • Groupama Sigorta
 • İmece Danışmanlık Hizmeti
 • Interpartner Assistance
 • Maphre Sigorta
 • Mednet

Bankalar

 • TC Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
 • İş Bankası
 • Garanti Bankası
 • Ziraat Bankası

Kurumlar/Özel Şirketler