Birlikler/Dernekler/Odalar/Vakıflar

 • ABAYS (Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı)
 • Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • ATO
 • Bilkent Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi ve Mezunlar Derneği
 • Botaş Vakfı
 • Milli Eğitim Sağlık Vakfı
 • MTA Vakfı
 • Mülkiyeliler Birliği
 • POLSAN Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
 • Türk Amerikan Derneği
 • Türkiye Barolar Birliği