Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji Sendromu kronik bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Nedeni tam olarak  bilinmemektedir. Yumuşak doku romatizması olarak da anılan Fibromiyalji Sendromu yaygın  ağrı ve vücudun belli bölgelerindeki hassas noktalar ile karakterizedir. Hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde bozan bu semptomlar çoğunlukla eklemlerde şekil bozukluğuna veya hareket kısıtlılığına yol açmaz.

Romatizmal hastalıklar içerisinde en sık karşılaşılan ikinci hastalık olan Fibromiyalji Sendromudur. İstatistiklere göre 20-60 yaş arasındaki kişilerde her 100 kişiden 2’sinde görülür. Kadınlarda daha sık ortaya çıkar ve sıklık yaş ile birlikte artar. Erkeklerde çoğunlukla vücudun belirli bir bölgesinde ağrı ve sertlik varken kadınlar daha çok tüm vücutlarında ağrı hissetmektedir. Ülkemizde yaklaşık 1,3 milyon Fibromiyalji hastası olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Teşhis ve Tedavi

Fibromiyalji Sendromunun teşhisi Romatoloji Uzman Doktoru veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru tarafından konur. Fibromiyalji belirtilerinin farklı hastalıklarla karşılaştırılma olasılığı çok yüksektir. Doğru teşhis konulamadığında Fibromiyalji şikayetleri azalsa da bir süre sonra yeniden başlama riski çok fazladır.

Fibromiyalji teşhisinde  hastanın öyküsü, hastalık belirtileri ve fiziki muayene belirleyicidir. Hastanın şikayetlerinin ve belirtilerinin üç ay devam etmiş olması gerekir. Vücudun sağ ve sol yarısında, belin alt ve üst tarafında 3 aydan uzun süredir yaygın ağrı ve bununla birlikte omurga aksında da ağrının olması; muayenede tender point denilen vücudun 18 hassas noktasından yaklaşık 11’inde bu ağrılı ve aşırı hassas noktaların bulunup bulunmadığı Fibromiyalji teşhisinde temel şart olarak kabul edilir.  Kan tetkikleri ve görüntülemeler, sık sık başka hastalıklarla karıştırılan Fibromiyaljide ayırıcı tanı için talep edilebilir. 

Oldukça karmaşık bir hastalık olan Fibromiyalji için multidisipliner ve farklı enstrümanların dahil olduğu bir tedavi yaklaşımı uygulanması gereklidir. Fibromiyalji hastalarının  günlük hayatlarında  birtakım değişiklikler yapması gerekmektedir. Stresten arındırılmış, düzenli bir yaşam, dengeli beslenme ve düzenli uyku tedavinin en önemli anahtarlarıdır. Vücut dinlenemediği sürece kişi, günlük yaşamda karşılaştığı en ufak bir olaya bile aşırı tepki verecektir. Tedavinin olumlu sonuçlanabilmesi için kişiye özel, sürdürülebilir ve istikrarlı bir program hazırlanmalıdır.Tedaviyi yarım kesmek, sürekli doktor değiştirmek ve farklı tedavi arayışlarına girmek hastalığın kronikleşmesine neden olabilir.

1.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru tarafından düzenlenen ve Fizyoterapist tarafından uygulanan tedavi programı ağrı, müsküler semptomlar ve eklem sertliğini azaltmak amacıyla sıcak uygulamalar ve yüzeyel ısıtıcılar, ultrason ve kısa dalga gibi derin dokuları ve kasları ısıtan, esneklik ve dolaşımı artıran derin ısıtıcılar, tens ve enterferans gibi ağrı kesici ajanlar, traksiyon yer almaktadır.

2.Manuel Terapi / Osteopati: Fibromiyaljinin standart medikal tedavi programına eklenen manuel terapi ile hastanın şikayetleri azalır çünkü tedavi sırasında uygulanan masaj, gevşeme ve basınç teknikleri kas gerginliklerinin azalmasında olumlu etkiler sağlar. Standart tedavi sonrasında da periyodik olarak yapılan manuel terapi uygulamaları hastanın gevşemesini ve ağrılara karşı korunmasını sağlayacaktır.

3.Ozon Tedavisi : Ozon Tedavisi ile alınan oksijen Fibromiyalji hastalarında baş ağrısını ve yorgunluğu azaltır, savunma sistemini ve bağışıklığı güçlendirir, depresyonu azaltır ve fiziksel performansı %25 ve üzeri arttırır. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, az sıvı tüketimi, çevre kirliliği gibi nedenlerden dolayı kanın akışkanlığı ve damarlarda kan akma hızı yavaşlar ve bunun sonucunda oksijen uzak dokulara ulaşamaz. Bu durum Fibromiyalji hastalarında daha çok hissedilen aşırı yorgunluk ve bitkinlik, vücutta güçsüzlük, kas ağrıları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, depresyon gibi istenmeyen semptomları tetiklemektedir.   Ozon Tedavi, kan hücrelerinin akışkanlığı arttırmakta ve hücrelerin gereksinim duyduğu yaşamsal nitelikteki maddelerin dolaşımı hızlandırmaktadır. Böylece vücut doğal yollardan kendini iyileştirme kapasitesini arttırır. Genellikle 8-10-12 seans uygulanan Majör Ozon Tedavi uygulamaları Fizik Tedavi Uzman Doktorumuz tarafından planlanır.

4.PRP (Platelet Rich Plasma) : Fibromiyalji hastalarında oluşan ağrılı fibrozitler – kas içinde oluşan nohut büyüklüğünde ağrılı tetik noktaları, PRP yöntemi rahatlatılmaktadır. Kendi kanımızdan elde edilen iyileştirici trombosit hücrelerinin bfibrozit içine verilmesiyle buradaki dolaşım arttırılarak doku iyileşmesi sağlanır ve ağrılar azaltılır.

5.Lokal Ozon Uygulamaları: Lokal ozon uygulamasında uygun dozda ozon gazı kas, eklem, disk, tendon, deri içine veya vücut boşluklarına uygulanarak ağrıların toplandığı hassas noktadaki kasın gevşemesi sağlanır.

6.Tetik Nokta Enjeksiyonları:  Tetik nokta enjeksiyonu, ağrının toplandığı hassas noktaya (tetik nokta), bir ilaç kombinasyonu (steroid, lokal anestezik hipertonik NaCl) verilmesi işlemidir. Amaç, o noktadaki ödemi ve enflamasyonu azaltmak ve  kasın gevşemesini sağlamaktır. Lokal anestezi ile yapılan ve yan etkisi bulunmayan bu yöntemle hastanın ağrıları azaltılır ve yaşam kalitesi yükseltilir.

7.Egzersiz Programı: Fibromiyalji hastaları için düzenli egzersiz programı en önemli tedavi ve korunma yöntemidir. amaç; stresin azaltılması, bozulmuş postürün düzeltilmesi, dayanıklılığın artırılması ve kardiyo-vasküler direncin yeniden kazanılması olarak sıralanabilir.Özellikle gevşeme ve germe egzersizleri, yürüyüş, yüzme ve bisiklete binme oldukça etkilidir. Egzersiz programı her hastaya özel uzman kişiler tarafından hazırlanmalıdır.

8.Masaj : Yumuşak dokuları uyaran ve vücutta fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan bir tedavi yöntemi olan masaj ile vücudun doğal olarak sahip olduğu, kendini yenileme ya da iyileştirme özelliği harekete geçer ve hastanın yaşam kalitesi artar.

9.İlaç Tedavisi : Fibromiyalji tedavisinde doktor tarafından hastanın durumuna uygun olacak şekilde ağrı kesici ilaçlar, antidepresanlar, anti epileptikler, kas gevşeticiler ve uyku düzenleyici ilaçlar kullanılmaktadır.

10.Sağlıklı Beslenme ve Diyet: Mineral ve vitaminlerden zengin bir diyet, dengeli beslenme Fibromiyalji hastaları için çok önemlidir. Günde 1,5-2 litre su içilmesi, karbonhidrat ve protein tüketiminin dengede tutulması,  liften zengin olan sebze ve meyveler tüketilmesi, yağ tüketiminin kısıtlanması Fibromiyalji hastaların tedavisi için pozitif destek sağlamaktadır. 

11.Psikoterapi ve Danışmanlık: Fibromiyalji hastalarında % 40-60 oranında depresyon, %50 oranında anksiyete görülmektedir. Bu nedenle Fibromiyalji hastalarının çeşitli psikoterapi yöntemlerinden fayda görmeleri mümkündür.