Lenfödem Tedavisi

Lenfödem, lenf sistemini tutan hastalıklardandır. Kol veya bacaklarda ciddi düzeyde geri dönüşümsüz yapısal bozulmaya yol açabilen kronik bir hastalıktır. Vücudumuzda 3 farklı dolaşım sistemi bulunur.

  1. Atar Damar (Arterler) : Kalpten çıkan oksijenli ve temiz kanı dokulara ve hücrelere taşır.
  2. Toplar Damar (Venler) : Dokularda kullanılmış ve oksijen seviyesi düşmüş olan kanı toplar önce kalbe sonra da akciğerlere taşır.
  3. Lenf Damarları (Lenfatik Damarlar): Vücudun savunma sistemini oluşturan beyaz renkli lenf sıvısı taşır.

Lenfatik sistemin temel fonksiyonu vücudun çeşitli yerlerinde bulunan lenf bezleri kanalıyla dokuların sıvı dengesini ayarlamaktır. Lenf sıvısının hareketi kan dolaşımına göre oldukça yavaştır.Cilt yüzeyine yakın bölgelere dağılmış lenf damarları nabız vuruşu ile çevresindeki kasların kasılması ve vücudun hareketi sayesinde lenf sıvısının akışı sağlar. Lenf sıvısının taşınmasında oluşan bir sorun lenf sıvısının o bölgede birikmesine ve ödem oluşmasına neden olur. Bu duruma Lenfödem adı verilir.

Lenfödem cerrahi girişimler, travmalar, enfeksiyonlar, tümörler veya kanser tedavisi gören hastalarda uygulanan radyoterapi sonrası lenf yollarının tıkanması veya kesintisini takiben etkilenen kol veya bacakta ortaya çıkar. Lenfödem neden olan olaydan aylar, bazen yıllar sonra ortaya çıkabilir. Kilo alma, hareketsizlik, ağır taşıma, yolculuklar, sıkı giysiler, böcek ısırmaları, kesik, yanık ve enfeksiyonlar lenfödemi tetikleyebilir. Lenfödemde etkilenen kol veya bacakta dolgunluk hissi, deride gerginlik, etkilenen kolda el ve parmak, veya etkilenen bacakta ayak ve parmak hareketlerinin kısıtlanması, acıma ve rahatsızlık hiss, nükseden enfeksiyonlar, derinin kalınlaşması veya sertleşmesi, giysi, ayakkabı ve yüzüklerin dar gelmesi gibi belirtiler vardır.

Teşhis ve Tedavi

Lenfödem teşhisi Fizik Tedavi Uzman Doktoru veya Dahiliye doktorları tarafından  konur. Hastalık öyküsü ve ayrıntılı muayene ve ultrason görüntülemesi tanı koymada belirleyicidir.Meme kanseri veya meme cerrahisi sonrası hastalar fizik tedavi uzmanı tarafından takip edilir.

Lenfödem tedavisinin amacı lenf sıvısının akışını sağlamak ve ödem oluşan bölgenin uzun süreli kontrolünü sağlamaktır.

Merkezimizde uygulanan lenfödem tedavisi, Uzman Doktor ve ekibi tarafından yürütülen 21-30 günlük tedavi programından oluşmaktadır. Bu rehabilitasyon programı bandajlama, kompresyon çorapları kullanımı, manuel lenf drenajı, pnömotik jobs cihazıyla aralıklı basınç uygulayarak lenf dolaşımının hızlandırılması, pompalama-germe ve solunum egzersizlerinden oluşmaktadır. 

Manuel lenf drenajı, lenf sisteminin elle uyarılması ile bloke olmuş lenf sıvısının serbest akışının sağlanması tekniğidir. Elle uygulanan bu özel masaj ile derinin tam altındaki yüzeysel lenf damarlarına hafif basınç uygulanarak lenf sıvısının ödemli bölgeden alınarak vücudun diğer bölgelerine akışı sağlanmaktadır. Manuel lenf drenajı ile üst merkezlere doğru hareketlendirilen ödemin geri dönmesini engellemek ve lenf damarları tarafından emilimini artırmak için bandajlama ile kompresyon uygulaması yapılır.

Kinezyolojik bantlama teknikleri, üst ve alt ektremitelerde lokal veya yaygın değişik etyolojiye sahip primer ve sekonder lenfödem durumlarında farklı lenf teknikleri, diğer tedavi yöntemleri ile birlikte veya tamamlayıcı olarak kullanılabilir.