Obstetrik Brakiyal Pleksus Palsisi (OBPP), doğum sırasında oluşan ve kolun fonksiyonlarını etkileyerek çocuğun ilerde kolunu kullanamaması ve diğer hareketlerde bozukluk yaratan zedelenmelerin tedavisidir.

Özel DU-ÇE Tıp Merkezi OBPP Ünitesinde, OBPP çocukların tedavisi uzman doktor gözetiminde eğitimli profesyonel fizyoterapistler tarafından yürütülmektedir. Rehabilitasyon programı kapsamında cerrahi öncesi, primer ve sekonder cerrahi sonrası gerekli olan tedaviler uygulanmaktadır. Primer cerrahi sonrası, sinir grefti yapılan hastalarda ortalama 5-6 haftalık alçı veya ortez kullanımı sonrası 1 hafta dokunun toparlanması için süre bırakılır. Hemen sonrasında pasif egzersizlerle tedaviye başlanmalı; sinir mobilizasyonları, yardımlı veya aktif egzersizler, proprioseptif egzersizler, kuvvetlendirme ve germe egzersizlerinden ilerleyen dönemlerde yararlanılmaktadır. Sekonder cerrahi sonrası yapılan omuz, dirsek veya el bileği tendon transferlerinde, bu kası kuvvetlendirmek önemlidir. Buna yönelik elektrik stimülasyonu, masaj egzersizleri ve ortezleme uygulanmaktadır. Hasta 1 yaşından itibaren de doğru spora yönlendirilmelidir. OBPP tedavisinde erken teşhis, uygun tıbbi müdahale ,erken fizik tedavi ve rehabilitasyon ile aile eğitimi çok önemlidir.Tedavinin tüm aşamalarında aile eğitilmeli, gerekli ev programları verilerek tedavinin desteklenmesi gereklidir.