Resmi Kurumlar

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK)
 • Anayasa Mahkemesi
 • Çankaya Belediyesi Sağlık Kart
 • Danıştay Başkanlığı
 • PTT
 • TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
 • TC Ticaret Bakanlığı
 • TC Ekonomi Bakanlığı
 • TC Gümrük Bakanlığı
 • Türk Telekom
 • Yargıtay