Serabral Palsi Rehabilitasyonu

Serebral Palsi, temel olarak beyinde oluşan bir hasar nedeniyle, çocuğun kas kontrolünde yetersizlik  veya kaslarını kullanmakta güçlük çekmesi hali olarak açıklanabilir. Beyinde oluşan hasarın vücudun hangi bölgesine ne kadar zarar verdiği veya ne kadar yaygın olduğu hastalığın belirtilerine göre değişir.  Örneğin bazı hastalar hafif topallarken diğerleri tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalabilir.

Serebral Palsi her 1000 bebekte 1,5 – 3 oranında görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bugün tüm Serebral Palsi vakalarının incelenmesinde yaklaşık %75’inin hamilelik sırasındaki nedenlerden, %10-15’inin zorlu doğum ve yeni doğan dönemindeki çeşitli komplikasyonlardan geri kalanının ise yaşamın erken dönemindeki hastalıklara ve kazara bağlı olarak oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak gelişen Serebral Palsi 5-6 yaşına kadar ortaya çıkar. 

Teşhis ve Tedavi

Serebral Palsi teşhisi Çocuk Nöroloji Uzman Doktoru tarafından konur. Ancak bu zaman alıcı bir süreç olabilir.  Ağır vakalarda hemen doğum sonrası tanıyı koymak mümkün olabilirken hafif formlarda tanıyı koymak 2 yıla kadar uzamaktadır. Teşhis için kullanılan spesifik bir test ya da yöntem yoktur. Aileler çocuklarının yaşla uyumlu gelişim aşamalarında bir gecikme ya da eksiklik fark ettiklerinde mutlaka bir doktora başvurmaları gerekmektedir. 

Serebral Palside oluşmuş beyin hasarını geriye döndürmek mümkün değildir, fakat Serebral Palsili çocuk modern tıbbın destek tedavileriyle pek çok becerisini ilerletebilir. Tedavinin en önemli unsuru ailenin desteği ve yoğun ilgisidir. Tedavi sürecinde Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Çocuk Ruh Sağlığı, Beslenme, Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak Burun Boğaz Bölümleri hastanın hayatını kolaylaştıracak ortak bir tedavi programı ile hastaya katkıda bulunmaktadır.

Özel DU-ÇE Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uygulanan Serebral Palsi Rehabilitasyon Programı ile serebral palsili çocukların maksimum fiziksel, sosyal ve iletişimsel fonksiyonun kazanması hedeflenmektedir. Serebral Palsili çocuğun rehabilitasyon sürecinde, çocuğa günlük yaşam aktivitelerinde, okulda ve sosyal hayatta bağımsızlık kazandırılması amaçlanmaktadır. Rehabilitasyon programımızın amaçları;

  1. Ailenin bilinçlendirilmesi ve eğitimi
  2. Vücudun kontrolünün arttırılması
  3. Kasların güçlendirilmesi ve dengenin sağlanması
  4. Hareketliliğin arttırılması
  5. Eklemlerde ve kemiklerde gelişebilecek ikinci şekil bozukluklarının önlenmesi
  6. Günlük aktiviteler için gerekli olan becerilerin ve yardımcı cihaz kullanımının çocuğa öğretilmesi
  7. Sosyal iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru tarafından Muayene ve Rehabilitasyon Programının Oluşturulması – Periyodik Kontrol Muayeneleri

Genellikle 30’ar seanslık kürler halinde olan Serebral Palsi Rehabilitasyon Programı  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru tarafından yapılan ilk detaylı muayenede oluşturulmakta, kendi kontrolü ve gözetimi altında konusunda deneyimli ve bilgili fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Doktor uygun gördüğü sıklıkta (haftada 1 veya 10 günde 1) kontrol muayeneleri yaparak gelişmeleri takip eder, tedavi programında gerekli gördüğü değişiklikleri yapar.

Rehabilitasyon Programı

Serebral Palsi Rehabilitasyon Programı, fizyoterapi uygulamaları; iş-uğraşı tedavisi; konuşma terapisi; ortez ve yardımcı cihaz kullanımı gibi yaklaşımlardan oluşur. Rehabilitasyon programları her Serebral Palsili çocuğun durumuna göre özel değerlendirilir. Gerekli durumlarda rehabilitasyon programı, Manuel Terapi, Kraniyosakral Osteopati, Refleksoloji gibi tekniklerle desteklenir. Erken başlanan fizyoterapi ile istenmeyen kasılmalar önlenir, bebeğe doğru duruş şekilleri öğretilebilir, ileride oluşabilecek eklem sertlikleri önlenebilir ve normale yakın hareket özelliklerinin kazanılması sağlanabilir.

Aile Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

Ailenin rehabilitasyon programına aktif katılımı, Serebral Palsili çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Bu nedenle aile hastalığın özellikleri, süreci hakkında uzman doktorlar tarafından bilgilendirilir; gerekli görülürse psikolojik yardım almak üzere yönlendirilir. Rehabilitasyon programının ilerleyen aşamalarında egzersiz programları çocuğun bakımı ile öncelikli olarak ilgilenen aile bireyine fizyoterapistler tarafından öğretilir. Ailenin, özellikle babanın bu sürece aktif katılımı sağlanır.

 

Ankara’nın tüm bölgelerine evden eve ücretsiz servis hizmetimiz mevcuttur.