Özel DU-ÇE Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uygulanan Serebral Palsi Rehabilitasyon Programı ile serebral palsili çocukların maksimum fiziksel, sosyal ve iletişimsel fonksiyonun kazanması hedeflenmektedir. Serebral Palsili çocuğun rehabilitasyonu sürecinde, çocuğa günlük yaşam aktivitelerinde, okulda ve sosyal hayatta bağımsızlık kazandırılması amaçlanmaktadır. Rehabilitasyon programımızın amaçları;

  1. Ailenin bilinçlendirilmesi ve eğitimi
  2. Vücudun kontrolünün arttırılması
  3. Kasların güçlendirilmesi ve dengenin sağlanması
  4. Hareketliliğin arttırılması
  5. Eklemlerde ve kemiklerde gelişebilecek ikinci şekil bozukluklarının önlenmesi
  6. Günlük aktiviteler için gerekli olan becerilerin ve yardımcı cihaz kullanımının çocuğa öğretilmesi
  7. Sosyal iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru tarafından Muayene ve Rehabilitasyon Programının Oluşturulması – Periyodik Kontrol Muayeneleri

Genellikle 30’ar seanslık kürler halinde olan Serebral Palsi Rehabilitasyon Programı  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru tarafından yapılan ilk detaylı muayenede oluşturulmakta, kendi kontrolü ve gözetimi altında konusunda deneyimli ve bilgili fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Doktor uygun gördüğü sıklıkta (haftada 1 veya 10 günde 1) kontrol muayeneleri yaparak gelişmeleri takip eder, tedavi programında gerekli gördüğü değişiklikleri yapar.

Aile Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

Ailenin rehabilitasyon programına aktif katılımı, serebral palsili çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Bu nedenle aile hastalığın özellikleri, süreci hakkında uzman doktorlar tarafından bilgilendirilir; gerekli görülürse psikolojik yardım almak üzere yönlendirilir. Rehabilitasyon programının ilerleyen aşamalarında egzersiz programları çocuğun bakımı ile öncelikli olarak ilgilenen aile bireyine fizyoterapistler tarafından öğretilir. Ailenin, özellikle babanın bu sürece aktif katılımı sağlanır.

Rehabilitasyon Programı

Serebral Palsi Rehabilitasyon Programı, fizyoterapi uygulamaları; iş-uğraşı tedavisi; konuşma terapisi; ortez ve yardımcı cihaz kullanımı gibi yaklaşımlardan oluşur. Rehabilitasyon programları her Serebral Palsili çocuğun durumuna göre özel değerlendirilir. Gerekli durumlarda rehabilitasyon programı, manuel terapi, refleksoloji gibi tekniklerle desteklenir. Erken başlanan fizyoterapi ile istenmeyen kasılmalar önlenir, bebeğe doğru duruş şekilleri öğretilebilir, ileride oluşabilecek eklem sertlikleri önlenebilir ve normale yakın hareket özelliklerinin kazanılması sağlanabilir.

Ücretsiz servis hizmetimiz mevcuttur.