Temel Değerlerimiz . . .

 • Tıbbi etik kurallara ve değerlere bağlılık
 • Hasta haklarına saygılı olmak
 • Hasta ve hasta yakınlarına saygılı olmak
 • Dürüst
 • Duyarlı
 • Çağdaş
 • Kararlı
 • Vizyon sahibi, yenilikçi, yaratıcı ve araştırmacı
 • Güvenilir
 • Sorumlu
 • Sabırlı, özverili ve güçlü
 • Ekip ruhuna sahip
 • Sıcak, ilgili ve güleryüzlü

 

Kalite Politikamız . . .

 • Çağdaş standartlarla desteklenen ve toplam kalite yönetimi anlayışı ile oluşturulmuş işletim ve yönetim sistemleri geliştiririz ve uygularız.
 • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutarız.
 • Her hastanın bilgilenme hakkına özellikle saygı gösterilir. Her hasta sağlık durumu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemler, bunların yarar ve riskleri, alternatif tedavi usülleri ve hastalığın seyri konusunda bilinçlendirilir ve bilgilendiririz.
 • Vizyonumuz doğrultusunda sektörümüzü ve dünyadaki bilimsel güncel gelişmelerini yakından takip ederek yeni alanlarda öncü uygulamalar geliştiririz.
 • Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız; fark yaratan, nitelikli ve özverili bir ekip kurmak için eğitim ve kişisel gelişime önem veririz.
 • Organizasyon yapımızı ve kapasitemizi sürekli değişen ve gelişen sağlık gereksinimlerine paralel olarak düzenleriz
 • Sektördeki diğer kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içinde kalarak sektörün gelişimine katkıda bulunuruz.